Aka to Kuro (KATSURA Komachi)
Aka to Kuro (KATSURA Komachi)

Aka to Kuro (KATSURA Komachi) Ongoing 4.94

Author: KATSURA Komachi

Drama Yaoi

The story of Yukio and Yamato, who were born into yakuza families.

Read Now Add to Library