Suenaga Yoroshiku Onegaishimasu
Suenaga Yoroshiku Onegaishimasu

Suenaga Yoroshiku Onegaishimasu Completed 0.0

Author: Ike Junko

Romance Shoujo One Shot

Takatsukasa Hikaru ends up under the care of a young calligrapher, Kuzukiri Kiyomizu, after her father dies.

Read Now Add to Library